Aros Detektivbyrå, spaning, bevakning, utredning

Vi är ett tjänsteföretag som bedriver spanings, bevaknings och utredningstjänster för privatpersoner och företag, vi arbetar i Sverige. Vi hjälper Dig med rena spaningsuppdrag utredningar och efterforskningar.


Målgrupper: Privatpersoner, advokatbyråer, försäkringsbolag, kommuner, myndigheter, och andra organisationer som anlitar oss för att leverera information, insamla bevismaterial, eller genomföra annan typ av utredningar.

Sedek, Värmefotografering av en byggnad eller fastighet

Sänk Dina kostnader, skydda din investering. Öka värdet och marknadsattraktionen på Din fastighet med en professionell Energideklarering för energioptimering och bättre miljö. Vi gör också besiktningar med värmekamera. Värmekamera ger en smidig energibesiktning.Komplettera med en underhållsplan och investeringsanalys för miljöanpassning och minskad energiförbrukning. Anpassa Din Fastighet till ett långsiktigt hållbart och miljövänligt energisystem. EU-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda och effektiviseringen av energianvändningen har lett fram till en lagstiftning om energideklarering av fastighetsbeståndet i Sverige. Lagen väntas träda i kraft 2006-10-01 och omfattar då specialfastigheter >1000 m2 och hyresfastigheter. Energideklareringen av dessa fastigheter skall vara genomfört 2008-12-31. Småhus, nybyggnationer och specialfastigheter <1000 m2 energideklareras from 2009-01-01. Lagen om energideklarering kommer att vara tvingande. EU:s strategiska målbild är att minska energiförbrukningen främst i fastighetssektorn och att förbättra miljön.

 
 
 
 

Vi är ett tjänsteföretag som bedriver spanings, bevaknings och utredningstjänster för privatpersoner och företag. Vi arbetar i Norrbotten, Västerbotten och Västra Götaland. Vi hjälper Dig med rena spaningsuppdrag utredningar och efterforskningar.
Läs mer här-»

Målgrupper: Privatpersoner, advokatbyråer, försäkringsbolag, kommuner, myndigheter, och andra organisationer som anlitar oss för att leverera information, insamla bevismaterial, eller genomföra annan typ av utredningar.

När Du/Ni kontaktar oss inför ett uppdrag

När ni kontaktar oss går vi igenom uppdraget tillsammans via telefon eller personligt möte. Givetvis under 100% diskretion och sekretess. Ni lämnar information och ev. material som skall ligga till grund för uppdraget.

Läs mer under kontakta oss-»
   

ANNONS:

 

 

 

 

AROS
www.arosbevakning.se
info@arosbevaktning.se
Telefon 070-618 22 44